Strategia d'interpresa

La strategia d'interpresa da la SSR definescha las pli impurtantas sfidas dals proxims onns e metta prioritads cun las finamiras d'interpresa.

Nossa strategia d'interpresa resguarda tut ils secturs da l'interpresa, tant ils externs (purschida e martgà, incumbensa) sco ils interns (process, finanzas, persunal). Ella inditgescha la direcziun, en la quala che nus lain ans sviluppar.

La transfurmaziun digitala ha tschiffà il mund da las medias. La strategia d'interpresa da la SSR è il cumpass sin via ad ina chasa da multimedia digitala. Ella garantescha che tut las unitads d'interpresa persequiteschian las medemas finamiras principalas e che tut ils collavuraturs enconuschian quellas exactamain.

Las unitads d'interpresa (RSI, RTR, RTS, SRF, SWI), ils secturs spezials (per exempel operaziuns, finanzas) e las societads affiliadas (Technology and Production Center Switzerland AG, Swiss TXT AG, Telvetia SA e Mxlab AG) deduceschan lur strategias parzialas da la strategia d'interpresa. Las premissas strategicas determineschan era l'ulteriur svilup da noss program ed ils responsabels dals programs e da la producziun fixeschan ils accents per lur champs tenor quellas.

Finamiras da la strategia d'interpresa

Nus ans orientain tenor las utilisadras ed ils utilisaders. Perquai purschain nus nossas offertas là, nua che las utilisadras ed ils utilisaders sa chattan.

Concretamain signifitga quai che la SSR vegn

  • a far in schurnalissem independent che fixescha ils standards tenor sia professiunalitad;
  • ad amplifitgar la purschida per il public mobil, giuven ed urban sco era per umans cun ina biografia da migraziun;
  • ad intensivar il contact cun las utilisadras ed ils utilisaders da las medias, cunzunt en las raits socialas. La SSR nizzegia las purschidas online ed il HbbTV per interagir cun il public;
  • a prender en mira cooperaziuns regiunalas, naziunalas ed internaziunalas;
  • a surpigliar la responsabladad per la plazza da medias, l'economia publica ed ina societad durabla;
  • ad esser innovativa ed ad augmentar l'agilitad;
  • a promover ina cultura d'interpresa digitala.