Audits da qualitad externs 2021

L'artitgel 4 da la concessiun pretenda che la SSR laschia exequir regularmain expertas ed experts externs – che han la qualificaziun e l'experientscha correspundenta – controllas da qualitad. En il rom da la procedura da tscherna han ins confidà questa incumbensa per ils onns 2020 fin 2022 al team da professer Vinzenz Wyss da la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas (ZHAW). 

L'onn 2021 ha l'audit concernì la realisaziun dal sistem per garantir la qualitad en ina tscherta unitad d'interpresa. Concretamain èn quai stadas la redacziun da «Telegiornale» (RSI), la redacziun da «Forum» (RTS) ed il project «1945» (SRF). Ils resultats èn stads sco gia en il rom da l'audit 2020 danovamain positivs fin fitg buns. Il team da l'audit ha constatà suenter la controlla che las structuras da la garanzia da la qualitad correspundan en tuttas trais unitads d'interpresa examinadas a las pretensiuns da la concessiun da la SSR.

Ils audits 2021 han resguardà quatter dimensiuns d'examinaziun: en las duas dimensiuns «Princips da qualitad communitgads, finamiras da qualitad e normas» e «Concept dal public, integraziun dal public» han ins cuntanschì fitg buns resultats; en la dimensiun «Perfecziunament, persunal ed organisaziun» èn las pretensiuns vegnidas ademplidas bain ed en la dimensiun «Process da segirezza» èn ellas per gronda part vegnidas cuntanschidas.

L'audit mussa cleramain che la SSR ademplescha l'obligaziun fixada en la concessiun da gestiunar in sistem per garantir la qualitad che cumpiglia per mintga sectur da sia purschida redacziunala la determinaziun da standards da qualitad tematics e formals sco era l'installaziun da process definids per verifitgar quels. En tscherts secturs ha il sistem per garantir la qualitad surpassà las pretensiuns.

Recumandaziuns per optimar 

Sch'ins guarda pli exact las singulas dimensiuns d'examinaziun han ins constatà in tschert potenzial d'optimar areguard la formulaziun da las finamiras d'in program en vista a las gruppas en mira ed areguard l'integraziun dal persunal per meglierar ils documents relevants per la qualitad. 

Las persunas responsablas per la qualitad prendan fitg serius las recumandaziuns e vegnan a s'occupar uschè spert sco pussaivel cun la realisaziun correspundenta.

Accents da l'onn 2022

Quest onn vegn l'audit a concerner era RTR e SWI. Ins ha tschernì ils suandants secturs per valitar la realisaziun dal sistem per garantir la qualitad:

RSI: gameshow «Zerovero»
RTR: emissiun da novitads «Telesguard»
RTS: purschida da novitads per in public giuven «Nouvelles plateformes»
SRF: podcast «News Plus»
SWI: entira unitad d'interpresa