Procurement

Il procurement da la SSR cusseglia ils posts interns areguard la cumpra da rauba e da prestaziuns. 

Il procurement evaluescha ils products e las prestaziuns che correspundan als basegns e cumpra quels per las meglras cundiziuns pussaivlas. El contribuescha uschia al success da l'interpresa.

Portal dals furniturs

La SSR gestiunescha in portal per communitgar ed interagir cun ils furniturs. La plattafurma vegn nizzegiada per exempel per la registraziun dals furniturs, per publicaziuns u analisas dal martgà.

Firmas interessadas pon sa registrar sur quest portal e preschentar sasezzas, uschia che noss responsabels per la cumpra las pon contactar en cas da basegn. La registraziun è nunlianta per la SSR.

Il procurement da la SSR publitgescha ils basegns ed envida ils furniturs da far offertas.