Procurement

Il procurement da la SSR cusseglia posts interns areguard la cumpra da rauba e da prestaziuns. 

El evaluescha e procura per products che correspundan als basegns per las meglras cundiziuns pussaivlas. Il procurement contribuescha damai al success da l'interpresa.

Plattafurma da publicaziun

La SSR gestiunescha ina plattafurma da publicaziun communabla per communitgar cun furniturs areguard purschidas ed offertas per rauba e prestaziuns.

Firmas interessadas pon sa registrar en nossa banca da datas centrala e preschentar sasezzas. Noss responsabels per la cumpra contacteschan ils furniturs via questa banca da datas. La registraziun è in agid, ella è però nunlianta per la SSR.

Il sectur d'acquisiziun da la SSR publitgescha acquisiziuns ed envidan furniturs da far offertas.