Mandat, politica, valurs e strategia

La SSR, in’interpresa da medias da dretg privat, vegn manada tenor ils princips dal dretg d’aczias. La SSR è obligada al service public ed ademplescha in mandat da la Constituziun federala, da la lescha da radio e televisiun e da la concessiun. 

Sco organisaziun senza profit sa finanziescha la SSR per 81 pertschient cun taxas e per var 19 pertschient cun activitads commerzialas. Acturs politics determineschan sias cundiziuns da basa. Entaifer quest rom è la SSR independenta en dumondas organisatoricas e redacziunalas. 

Da preschent sa mida la branscha da medias radicalmain. Perquai definescha ina strategia d’interpresa las finamiras e prioritads dals onns proxims e garantescha che tut las collavuraturas, tut ils collavuraturs e tut las unitads d’interpresa han las medemas finamiras principalas e las medemas valurs.