As engaschai per in ferm service public

La SSR è francada ferm en la societad svizra. Ella è numnadamain in'uniun ch'è averta per tuts. Ils commembers da l'uniun SSR gidan a furmar il futur medial da la Svizra e rinforzan la SSR cun lur engaschament.

Var 23 000 persunas en Svizra èn commembras da l'uniun SSR. Ellas francheschan la SSR e ses programs en la populaziun. Ils commembers da l'uniun promovan il dialog public davart il futur audiovisual da la Svizra e s'engaschan per in ferm service public medial da medias independentas. Lur interess multifars visavi la SSR fan els valair directamain. Uschia pon els gidar a sviluppar l'interpresa da la SSR e ses programs. Ils commembers da l'uniun SSR èn infurmads cumplessivamain davart temas medials ed han ultra da quai access ad occurrenzas exclusivas.

Influenzar il program

Las societads regiunalas gidan a concepir la qualitad e l'orientaziun dals programs. Pertge che mintga societad regiunala ha in cussegl dal public consultativ che sustegna directamain ils emetturs da sia regiun a concepir il program. Reclamaziuns dal public en connex cun il program cuntanschan medemamain via las societads regiunalas ils emetturs. In servetsch da mediaziun s'exprima davart las reclamaziuns e formulescha recumandaziuns per las redacziuns.