La SRG SSR beneventa la decisiun dal Cussegl federal da refusar l'iniziativa «200 francs bastan» è dentant preoccupada da las consequenzas d'in sbassament da taxas proponì

Communicaziuns a las medias 08.11.2023

Suenter la seduta odierna dal Cussegl federal è el sa decidì da refusar l'iniziativa «200 francs bastan». Il medem mument ha el proponì mesiras che avessan consequenzas finanzialas per la SRG SSR. La SRG SSR beneventa la decisiun dal Cussegl federal da refusar l'iniziativa «200 francs bastan», prenda però cun quitads enconuschientscha da las mesiras proponidas. En la consultaziun che suonda vegnin nus ad explitgar las consequenzas previsas.

Foto: SRF / Danielle Liniger

En sia sesida dad oz ha il Cussegl federal decidì da refusar l'iniziativa «200 francs bastan». El argumentescha sia decisiun sco suonda: che l'iniziativa avess consequenzas vastas per la purschida publicistica e la francaziun regiunala da la SRG SSR organisada a moda federalistica. Il medem mument ha il Cussegl federal proponì mesiras radicalas en connex cun la taxa da medias: el vul sbassar pass per pass las contribuziuns dals perchasas – dad oz CHF 335.— sin CHF 300.— ad onn. Quai muntass ina reducziun da las entradas ord las contribuziuns dals perchasas  da rodund CHF 160 milliuns. Per interpresas propona el plinavant da relaschar la taxa da medias tar dus ulteriurs stgalims da tariffa. Las entradas ord las contribuziuns d’interpresas sa reducissan uschia per var CHF 10 milliuns. Totalmain fissi perquai da far quint cun circa CHF 170 milliuns taxas damain. 

Las consequenzas da las reducziuns finanzialas

La SRG SSR beneventa la tenuta clera dal Cussegl federal cunter l'iniziativa, prenda en vista a las consequenzas inevitablas però cun quitads enconuschientscha da las mesiras proponidas. La contribuziun dals perchasas è gia vegnida scursanida dapi il 2018 per radund 25 pertschient da CHF 451.—sin CHF 335.—. Da las contribuziuns da las interpresas èn deliberadas oz gia 80 pertschient da las interpresas. Pir dacurt ha il Cussegl federal fixà adattaziuns en quel reguard.

La reducziun dal budget da la SRG SSR avess inevitablamain effects negativs sin il program, per exempel en ils secturs infurmaziuns regiunalas, producziuns da sport, coproducziuns da films svizzers e registraziuns da musica sco era occurrenzas grondas popularas. Ed er il persunal fiss pertutgà. 

Las propostas dal Cussegl federal van uss en ina consultaziun publica che cuzza enfin ils 1. da favrer 2024. En quel rom vegn la SRG SSR ad explitgar las consequenzas da las mesiras proponidas. Il messadi davart l’iniziativa «200 francs bastan» vul il Cussegl federal suttametter avant las vacanzas da stad 2024 al parlament. La nova concessiun da la SRG SSR duai vegnir elavurada suenter la votaziun che vegn spetgada dal Cussegl federal il 2026. Quella vul el perquai prolungar il 2024 enfin il 2028.

Contact

Post da medias SRG SSR
Edi Estermann
058 136 21 21
medienstelle.srg@srgssr.ch