Visiun, missiun e valurs

Visiun

Noss service public audiovisual è ina part integrala ed il spievel da la realitad svizra. Noss programs èn incumparabels e sa fan valair cun success envers la concurrenza internaziunala. Nus vesain a temp in diever da las medias transfurmà ed essan averts per innovaziuns tecnicas. Nossas purschidas defineschan novs parameters qualitativs e contribueschan indispensablamain a la solidaritad en Svizra.

Missiun

Nus infurmain, divertin e contribuin a la furmaziun ed al svilup cultural. Nus promovain la furmaziun da l'opiniun democratica, l'orientaziun sociala e l'identitad culturala. Per noss public derasain nus en las quatter regiuns linguisticas programs equivalents a cundiziuns identicas. Nus tegnain quint da las pretensiuns da maioritads e minoritads e promovain uschia la chapientscha vicendaivla e la solidaritad.