Direzione generale e centri di competenza

Direzione generale (DG) SSR

Giacomettistrasse 1
3000 Bern 31

Tel. +41 31 350 91 11
Fax +41 31 350 92 56

Business Unit Sport (BUS)

Fernsehstrasse 1–4
8052 Zürich

Tel. +41 44 305 64 02
Fax +41 44 305 64 29

Studi di Palazzo federale

Bundesgasse 8–12
3011 Bern

Tel. +41 31 326 32 11
Fax +41 31 312 17 77