Direzione generale e centri di competenza

Direzione generale (DG) SSR

Giacomettistrasse 1
3000 Bern 16

Tel. +41 58 134 31 11

Business Unit Sport (BUS)

Fernsehstrasse 1–4
8052 Zürich

Tel. +41 44 305 64 02

Studi di Palazzo federale

Bundesgasse 8–12
3011 Bern

Tel. +41 58 136 25 25