Management d'acquisiziun

Il management d'acquisiziun da la SSR cusseglia posts interns areguard la cumpra da rauba e da prestaziuns. 

El evaluescha e procura per products che correspundan als basegns per las meglras cundiziuns pussaivlas. Il management d'acquisiziun contribuescha damai al success da l'interpresa.

Plattafurma da publicaziun

La SSR e la tpc switzerland ag gestiuneschan ensemen ina plattafurma da publicaziun communabla per communitgar cun furniturs areguard purschidas ed offertas per rauba e prestaziuns.

Firmas interessadas pon sa registrar en nossa banca da datas centrala e preschentar sasezzas. Noss responsabels per la cumpra contacteschan ils furniturs via questa banca da datas. La registraziun è in agid, ella è però nunlianta per la SSR e la tpc switzerland ag.

Il sectur d'acquisiziun da la SSR e da la tpc switzerland ag publitgeschan acquisiziuns ed envidan furniturs da far offertas.