Integraziun

La SSR represchenta la realitad da la vita da tut ils umans e da tut las gruppas en Svizra. Nus dain perquai ina fatscha a la Svizra multiculturala.

L'incumbensa d'integraziun da la SSR è uschè actuala sco anc mai: in quart da la populaziun svizra na posseda betg in pass svizzer. La societad svizra sa mida – pervia da la situaziun politica a l'exteriur e pervia da la transfurmaziun digitala. Perquai n'ans restrenschain nus betg a la reproducziun da la realitad da la vita da las culturas en Svizra.

Noss programs duain promover enconuschientschas vicendaivlas ed uschia meglierar la chapientscha in per l'auter. Estras ed esters han perquai ina plazza fixa en il svilup dal program. Che l'integraziun po senz'auter esser divertenta e variada mussa «Müslüm Television», il nov format da comedy da SRF. Müslüm, il comicher bernais cun ragischs tircas, prenda il public cun el sin in viadi rasant tras il milieu da migrants e s'approfundescha en tradiziuns svizras.

La SSR è partenaria da la fundaziun da medias Civis

La fundaziun da medias Civis sensibilisescha schurnalistas e schurnalists en l'Europa per temas da l'integraziun e da la varietad culturala. Ella premiescha emissiuns che s'occupan a moda excellenta da quests temas.

Fundaziun da medias Civis

Savida cumpacta davart la Svizra

Nus contribuin er online a l'integraziun. Nossa app together tematisescha dumondas dal mintgadi, dat respostas e furnescha savida supplementara preziusa en set (!!!) linguas. Per il mument cumpiglia l'app diesch temas cun var 300 dumondas. Together concentrescha resursas nizzaivlas e savida en in lieu.

Il concept da basa da together è in quiz difficil da caracter betg evidentamain cumpetitiv. A moda ludica intermediescha l'app savida davart la Svizra ed agids pratics per novarrivads. En ina community da Facebook pon las utilisadras ed ils utilisaders sa barattar vinavant.

Cun la purschida online da swissinfo.ch en 10 linguas servin nus estras ed esters en Svizra e persunas che han interess per la Svizra sco era Svizras e Svizzers a l'exteriur en l'entir mund.