SRG SSR

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
SRG SSR stritga probablamain var 250 plazzas

Communicaziun da pressa

06.10.2015

SRG SSR stritga probablamain var 250 plazzas

Causa la sentenzia dal Tribunal federal davart la taglia sin la plivalur e pervi da la part augmentada da las taxas per emetturs regiunals sto la SSR spargnar davent dal 2016 40 milliuns francs l’onn. Quai cunzunt tar l’administraziun, l’informatica e la producziun. Er reducziuns dal program èn inevitablas. Ins sto far quint cun ina reducziun da var 250 plazzas. La SSR vegn a consultar collavuraturas e collavuraturs, il cader ed il sindicat SSM. Ella vegn a tractar davart in plan social fair. Reservas per la reducziun da plazzas e custs supplementars causa la taglia sin la plivalur pudessan chaschunar il 2015 in deficit considerabel. 2016 vul la SSR puspè scriver cifras nairas.

Ina gruppa da lavur cun represchentantas e represchentants da tut las regiuns linguisticas ha elavurà ils detagls dal program da spargn. Suenter consultaziun cun il cussegl d’administraziun, ha la direcziun approvà il catalog da mesiras. 

Il program da spargn tutga tut las regiuns linguisticas e secturs d’interpresa, e succeda prioritarmain en l’administraziun, l’informatica e la producziun. Er reducziuns dal program èn inevitablas. La SSR fa quint che var 250 plazzas stoppian vegnir stritgadas en connex cun las mesiras da spargn. 

La SSR vegn a realisar la reducziun da plazzas a moda transparenta e faira, conscienta da la responsabladad e consequenta. Avant che pronunziar desditgas examinescha ella pensiunaments anticipads e da betg occupar plazzas avertas. 

La SSR vegn a consultar collavuraturas e collavuraturs, il Sindicat svizzer dals meds da massa (SSM) sco partenari social e l’Associaziun dal cader (ADC). Las collavuraturas ed ils collavuraturs han la pussaivladad da far propostas, co che la reducziun da plazzas pudess vegnir evitada u sminuida e co ch’ins pudess mitigiar las consequenzas.  

Parallel tar questa consultaziun tracta la SSR cun il partenari social SSM davart in plan social fair. En quel connex vul ella er discurrer cun l’Associaziun dal cader. 

En Svizra tudestga vegnan ad esser pertutgadas tar SRF e sia filiala tpc probablamain 102 plazzas a temp cumplain, tar RTS en Svizra franzosa 74 plazzas, tar RSI en Svizra taliana 49 plazzas ed en la direcziun generala 20 plazzas. Las pitschnas unitads d’interpresa – RTR e la plattafurma d’internet a l’exteriur Swissinfo – contribueschan cun mesiras intensivas dal manaschi al program da spargn; ina reducziun da plazzas pussaivla duai restar minima. 

Ils motivs dal program da spargn èn la taglia sin la plivalur e la part augmentada d’emetturs locals e regiunals a las entradas da taxas:

  • Il Tribunal federal aveva decis ils 13 d‘avrigl 2015 ch’ils pajataxas na stoppian betg pajar la taglia sin la plivalur. En il futur sto la SSR sezza surpigliar quella taglia, a quella conclusiun è vegnida la Confederaziun l’entschatta da settember, suenter scleriment approfundà. Quai custa a la SSR mintg’onn 35 milliuns francs.

  • La lescha da radio e televisiun (LRTV) revedida prevesa che la part d’emetturs locals e regiunals a las entradas da taxas s’augmenta dad oz 4 a fin 6 pertschient. Il Datec ha annunzià che quests offriders privats survegnan, cur che la lescha va en vigur la mesadad dal 2016, bainprest dapli daners; l’autezza da la summa precisa  è anc averta. Quai reducescha las entradas da la SSR per almain 5 milliuns francs ad onn (guarda la communicaziun a las medias da la SSR dals 7 da settember 2015).

En singulas unitads d’interpresa èn prevesidas parallel tar il program da spargn ulteriuras mesiras da spargn d’effizienza – en Svizra tudestga tar SRF e tpc, en Svizra taliana tar RSI ed en Svizra franzosa tar RTS. Er quellas mesiras mainan probablamain ad ina reducziun da plazzas; ellas tutgan perquai er en il champ d’applicaziun da la consultaziun e dal plan social. 

Il settember è la Confederaziun vegnida a la conclusiun, suenter scleriment approfundà, che la SSR stoppia pajar sezza la taglia sin la plivalur. Las mesiras da spargn a curta vista, che la SSR ha decidì proactivamain ed ad uras, pon cumpensar mo per part ils custs supplementars da la taglia sin la plivalur per l’onn 2015. Totalmain chaschunan la sentenzia dal Tribunal federal davart la taglia sin la plivalur e las reservas per la reducziun da plazzas in deficit considerabel l’onn da gestiun 2015. Il 2016 vul la SSR puspè scriver cifras nairas.   


Communicaziun da l‘interpresa SSR
Daniel Steiner, pledader da medias, 079 827 00 66

RSIRTRRTSSRFSWI