SRG SSR

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
La SRG SSR realisescha mesiras da spargn

Communicaziun da pressa

17.11.2015

La SRG SSR realisescha mesiras da spargn

Berna, ils 17 da november 2015. La direcziun SSR ha discutà intensivamain las propostas dal persunal e dal sindicat svizzer dals meds da massa (SSM) davart il program da spargn planisà. Pliras propostas duain vegnir tematisadas u sviluppadas vinavant. Lur dimensiun na permetta dentant nagina reducziun essenziala da la reducziun prevesida da var 250 plazzas. Collavuraturas e collavuraturs ch’èn pertutgads da la reducziun da plazzas pon quintar cun in plan social fair.

Suenter l’annunzia da las mesiras da spargn en l’autezza da 40 milliuns francs ad onn han collavuraturas e collavuraturs da la SSR sco era il sindicat SSM pudì inoltrar – en il rom dal process da consultaziun – propostas co che la reducziun da plazzas pudess vegnir evitada u sminuida e co ch’ins pudess mitigiar las consequenzas.

La direcziun SSR è sa fatschentada intensivamain cun las propostas inoltradas. Pliras propostas vegnan prendidas si ubain sviluppadas vinavant. Las mesiras decididas ussa na permettan dentant a curta vista nagina sminuziun essenziala da la reducziun da var 250 plazzas. La realisaziun da singulas propostas fiss colliada cun gronds custs u perfin cun custs supplementars. Autras propostas cuntegnan in potenzial da spargn memia malsegir. Er è la SSR liada vi da contracts currents e sto ademplir obligaziuns dal dretg da lavur. Plinavant ston las mesiras da spargn avair in effect immediat per evitar deficits a partir dal 2016.

La direcziun ha perquai decidì dad effectuar la reducziun da plazzas en la dimensiun annunziada. Tar la SSR ed il tpc crodan davent var 250 plazzas. Radund 190 da quellas en furma da pensiunaments anticipads, desditgas e reducziuns da pensum e var 60 entras betg occupar plazzas vacantas.

Bloccà las pajas il 2016 e contractà in plan social fair

Per limitar la reducziun a maximalmain 250 plazzas èn la SSR ed il SSM sa cunvegnids per il 2016 ad ina runda da nulla tar las tractativas da paja. La SSR ed il tpc èn plinavant sa cunvegnids ensemen cun il SSM e l’Associaziun dal cader (ADC) ad in nov e fair plan social. El vala per collavuraturas e collavuraturs da la SSR e dal tpc che han in contract da lavur illimità e che sto ord motivs economics ed organisatorics vegnir adattà ubain schlià. Il plan social va en vigur immediat e vala enfin ils 31 da december 2018.

Las mesiras da spargn vegnan realisadas a partir dal november 2015. En il decurs dals proxims dis communitgeschan ed infurmeschan las unitads d’interpresa davart la realisaziun da las mesiras.

 

Communicaziun d‘interpresa SRG SSR
Daniel Steiner, pledader da medias, 079 827 00 66

RSIRTRRTSSRFSWI