SRG SSR

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
La debatta davart il servetsch public è necessaria ed impurtanta

Communicaziun da pressa

14.06.2015

La debatta davart il servetsch public è necessaria ed impurtanta

La SRG SSR sa legra dal gea a la nova lescha da radio e televisiun (LRTV). En il temp da la transfurmaziun da las medias è la discussiun publica davart il svilup dal servetsch public da radio e televisiun necessaria ed impurtanta.

Ina taxa da chasada vegn probablamain a remplazzar 2018 u 2019 la taxa sin apparats da recepziun. Per las chasadas sa sbassa la taxa lura da 451 a 400 francs. Trais quarts da las firma èn dispensadas da la taxa, ulteriurs nov pertschient pajan damain. La part d’emetturs privats che retschaivan entradas da taxa vegn a crescher. 34 emetturs locals survegnan ulteriurs raps per investir en la derasaziun digitala e scolaziun da lur redacziuns.

 

La lescha nova va en vigur 2016. La midada dal sistem da taxas vegn il pli baud 2018/2019, la Confederaziun dovra temp per la realisaziun administrativa. Il Cussegl federal vegn a scriver ora nov il mandat d‘incasso che la Billag SA posseda il mument.

 

Tut tenor regiun è l’approvaziun a la refurma differenta. L’incumbensa centrala da la SSR tenor lescha resta dentant da «proveder l’entira populaziun cun programs da radio e televisiun equivalents che resguardan tut ils temas en las trais linguas uffizialas» e da metter a disposiziun als Rumantschs ina purschida (artitgel 24 LRTV). Latiers ston contribuir il radio e la elevisiun «a la furmaziun ed al svilup cultural, a la furmaziun libra da l’opiniun ed al divertiment (artitgel 93 Constituziun federala).

 

En il temp da la transfurmaziun da las medias è la discussiun publica davart il svilup dal servetsch public audiovisual necessaria ed impurtanta. La Cumissiun federala da medias
preschenta ses rapport la fin dal 2015. L’entschatta dal 2016 suonda il rapport dal Cussegl federal, lura vegn il parlament a discutar. 2017 va l’incumbensa da prestaziun da diesch onns da la SSR a fin: Il Cussegl federal vegn a publitgar il sboz per ina nova concessiun per la SSR ed a metter el en discussiun en la procedura d’audiziun. Ina cundiziun generala vegn ad esser l’artitgel 93 da la Constituziun federala: «L’independenza da radio e televisiun sco er l’autonomia cun concepir ils programs èn garantidas».

 

A las debattas vegnentas vegn era l’uniun SSR cun ses 23 000 commembers a sa participar, cunquai ch’igl è ses duair statutaric da «manar e promover la discussiun davart il servetsch public».

 

Infurmaziuns supplementaras:

Daniel Steiner, pledader da medias, 079 827 00 66

Raymond Loretan, president, 079 828 29 98

RSIRTRRTSSRFSWI