SRG SSR

Resultat da gestiun 2015

Resultat da gestiun 2015

La SSR ha fatg 2015 pervi dal schoc dal franc damain gudogn cun entradas da la reclama. Cun in frain immediat a las expensas ha ella pudì cumpensar ils deficits. Tuttina han dus eveniments extraordinaris chaschunà in minus da 90 milliuns francs: ina giada la reducziun prevesibla dal tschains tecnic da la cassa da pensiun, e lura la sentenzia davart la taglia sin la plivalur dal Tribunal federal. Grazia al spargnar consequent scriva la SSR a partir da 2016 puspè cifras nairas. 

La SSR guarda enavos sin in onn plain eveniments. Il schoc dal franc ha effectuà gudogns bler pli pitschens sin il martgà da la reclama. Quella perdita ha pudì vegnir retegnida cun mesiras immediatas da la vart dals custs. Il mais avrigl ha il Tribunal federal decidì ch'ils pajataxas na stoppian en il futur pli pajar taglia sin la plivalur sin las taxas da recepziun, perquai s'han quellas reducidas da 462 a 451 francs. Dapi lura sto la SSR pajar sezza la taglia sin la plivalur.  2015 ha quai chaschunà in minus d'entradas da 27 milliuns francs. L'augment da chasadas che pajan taxas per 1,7 pertschient ha cumpensà mo ina pitschna part dal deficit.  A partir da 2016 sa sbassan las entradas da la SSR da taxas da recepziun per 35 milliuns francs l'onn pervi da la sentenzia dal Tribunal federal. In ulteriur effect vegn a donnegiar las entradas da la SSR: La lescha da radio e televisiun (LRTV) revidida prevesa che la part dals emetturs locals e regiunals vi da las taxas s'augmentia da 4 fin a 6 pertschient.  Sche la lescha va en vigur la mesadad da 2016, duain ils chanals privats da radio e televisiun survegnir dapli daners. Quai reducescha las entradas da la SSR. En vista a las consequenzas a lung termin dals effects numnads ha la SSR inizià in program da spargn. Ils custs per las reservas da totalmain 30,9 milliuns francs che resultan là èn vegnids adossads al quint annual 2015. 

Adattaziun dal tschains tecnic da la cassa da pensiun

Causa las nauschas perspectivas al martgà da chapital èsi probabel che la cassa da pensiun da la SSR stoppia reducir il tschains tecnic. La SSR ha garantì 2013 tar la midada dal primat per tschintg onns, ch'ella surpigliass en cas d'ina reducziun dal tschains tecnic la finanziaziun dal chapital da garanzia mancant per ils rentiers. Causa la situaziun als martgads da finanzas èn ina reducziun e cun quai il diever da la garanzia probabels. Per quai ha la SSR fatg 2015 ina reserva da 70 milliuns francs. 

Transferiment da Publisuisse en ina nova interpresa

La SSR ha fundà cun Swisscom e Ringier in Joint-Venture per commerzialisar reclama e sponsoring. La cumissiun da concurrenza ha approvà ils 16 da december 2015 questa plattafurma da reclama. Il DATEC ha constatà ils 29 da favrer 2016 ch'ina participaziun da la SSR a la plattafurma da reclama saja pussaivla. Pervi dal transferiment da la filiala Publisuisse en l'interpresa communabla ha fatg la sedia principala da la SSR (senza filialas) in gudogn da participaziun da 22,9 milliuns francs.

Totalmain resulta uschia per la sedia principala ina perdita da 90 milliuns francs.

RSIRTRRTSSRFSWI