SRG SSR

Autras entradas 2015

Autras entradas 2015

La SSR fa annualmain ina svieuta da var 1,65 mia. francs. 75 pertschient da las entradas da la SSR derivan da las taxas da recepziun per radio e televisiun e 25 pertschient dad entradas commerzialas e dad ulteriurs retgavs.

Entradas da reclama 

La fermezza dal franc, suenter l'annullaziun dal curs minimal, e la mancanza da gronds eveniments da sport l'onn 2015 han ins remartgà en emprima lingia tar las entradas da la reclama e tar l'ulteriur gudogn dal program. Las entradas da la reclama èn sa reducidas per 16,7 milliuns francs (l'onn avant +11,7 miu. francs) e las entradas dal sponsoring per 2,0 miu. francs  (l'onn avant +1,6 miu. francs). Incumbensas per producziuns pli grondas ed ulteriuras venditas da licenzas n'hai betg dà, quai ch'ha manà ad in regress da las entradas dal program da 11,5 miu. francs (l'onn avant +7,5 miu. francs).

Entradas commerzialas 2015 (en miu. CHF) 2014 (en miu. CHF)
Entradas da reclama 243,1 259,7
Entradas dal sponsoring 54,7 56,7
Entradas da programs 42,7 54,2
Total 340,5 370,6

Ulteriuras entradas

Las contribuziuns cuntegnidas en las ulteriuras entradas (per il pli subvenziuns federalas per programs ed emissiuns per incumbensa da l'exteriur) mussan en congual cun l’onn avant ina reducziun da 1,4 miu. francs (l'onn avant + 3,0 miu. francs). Il regress deriva da la reducziun da las subvenziuns federalas (-2,6 miu. francs). 

Il regress da las entradas da servetschs per 1,4 miu. francs (l'onn avant +2,0 miu, francs) è da motivar cun la mancanza da las prestaziuns d'engeneering supplementaras ed entradas da locaziun d'infrastructura da l'onn avant, che n'han betg pudì vegnir cumpensadas per mancanza da gronds eveniments.  

Las ulteriuras entradas da gestiun mussan in augment da 3,9 miu. francs (l'onn avant +1,5 miu. francs). Las taxas a la Suisa, ch'èn vegnidas adossadas a filialas, vegnan nov preschentadas brut. Fin ussa èn ellas vegnidas messas a quint cun ils custs (guarda H6). La midada da pratica ha gì per consequenza in augment da las ulteriuras entradas da gestiun per 6,6 miu. francs. La differenza da 2,7 miu. francs sto vegnir interpretada tranter auter cun il gudogn da la vendita d'immobiglias l'onn avant (1,8 miu. francs).

Ulteriur retgav 2015 (en miu. CHF) 2014 (en miu. CHF)
Contribuziuns 21,9 23,3
Entradas per prestaziuns da servetsch 35,5 37,0
Autras entradas da manaschi 13,9 10,0
Total 71,3 70,3
RSIRTRRTSSRFSWI