SRG SSR

Di internaziunal dal cudesch

Di internaziunal dal cudesch

Logo Weltbuchtag

Ils 23 d’avrigl ha lieu il «Di mundial dal cudesch e dals dretgs d’autur». Quel di è vegnì proclamà il 1996 da l’Unesco cun la finamira da render conscienta la publicitad dal cudesch sco bain cultural e da promover il leger. En Svizra vegn festivà il Di mundial dal cudesch dapi l’onn 2005 en bibliotecas, librarias ed en il spazi public cun passa 500 occurrenzas. El stat sut il motto «La Svizra legia. Ti era?» e vegn organisà da l’Associaziun dal Di mundial dal cudesch e da la rait da las organisaziuns svizras da cudeschs, e giauda il sustegn da Pro Litteris e da Pro Helvetia. La SRG SSR gida medemamain a purtar l’occurrenza.

Durant l’entir onn, però particularmain durant il Di mundial dal cudesch s’engaschan las unitads d’interpresa da la SSR cun in’entira retscha d’emissiuns davart auturs e lur ovra per il mund dal cudesch. 

Schweizer Fernsehen <LINK www.sf.tv/sendungen/kulturplatz/index.php>Kulturplatz</LINK><br><LINK www.sf.tv/sendungen/literaturclub/index.php>Literaturclub</LINK><br><LINK www.sf.tv/sfwissen/dossier.php?docid=11822&navpath=kul>SF Wissen Schweizer Schriftstellerinnen</LINK><br><LINK www.sf.tv/sfwissen/dossier.php?docid=11824&navpath=kul>SF Wissen Schweizer Schriftsteller</LINK><br><LINK www.sf.tv/sfwissen/dossier.php?docid=11820&navpath=kul>SF Wissen Literatur und Politik</LINK>
Schweizer Radio DRS <LINK www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/hoerspiel/literatur-und-brauchtum.html>Literatur und Brauchtum</LINK><br><LINK www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/hoerbar.html>Hörbar</LINK><br><LINK http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/buchzeichen.html>BuchZeichen</LINK><br><LINK www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/text-zum-sonntag.html>Text zum Sonntag</LINK><br><LINK www.drs2.ch/www/de/drs2/sendungen/52-beste-buecher.html>52 beste Bücher</LINK><br><LINK www.drs2.ch/www/de/drs2/sendungen/lesung_im_zwei.html>Lesung im Zwei</LINK><br><LINK www.drs2.ch/www/de/drs2/sendungen/hoerbox.html>Hörbox</LINK><br><LINK www.drs3.ch/www/de/drs3/themen/unterhaltung/115814.kult-tipps-buch.html>DRS 3 Buch-Tipp</LINK>
Radio Télévision Suisse <LINK www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=750400>Lire délire</LINK><br><LINK www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370150>Tard pour BAR</LINK><br><LINK www.tsr.ch/emissions/la-puce-a-l-oreille>La puce à l‘oreille</LINK>
<LINK http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/la-librairie-francophone>La Librairie Francophone</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/entre-les-lignes>Entre les lignes</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/droles-d-histoires>Drôles d’histoires</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/a-premiere-vue>A première vue</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/rien-n-est-joue>Rien n’est joué</LINK><br><LINK http://www.tsr.ch/docs/histoire-vivante>Histoire vivante</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/meridienne>Méridienne</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/zone-critique>Zone critique</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/babylone>Babylone</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/dare-dare>Dare-Dare</LINK><br><LINK http://www.rsr.ch/#/couleur3/programmes/que-de-la-radio/ >Que de la radio</LINK>
Radiotelevisione svizzera <a href=http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/Volare-tra-le-pagine/2012/01/24/descrittivo-pagine.html target="_blank">Volare tra le pagine</a><br><LINK www.reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/furboChiLegge>Furbo chi legge</LINK><br><LINK www.retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/approfondimento/2009/01/01/365-libri.html>365 libri da leggere prima di morire</LINK><br><LINK www.reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/leggiamoli.html>Leggiamoli</LINK><br><LINK www.retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/approfondimento/2009/06/22/classici-italiani.html>Classici italiani</link><br><LINK http://la1.rsi.ch/festamobile/index.cfm?sezid=3160>Festa Mobile</LINK>
RSIRTRRTSSRFSWI